e-Fatura mükellefi olmayan firmalara aynı ara yüzler ile fatura göndermek, tek ekrandan tüm faturaların kontrolü.