Bulut ERP kapsamında anlık uygulama fonksiyonlarının kurulması, çalıştırılması ve yönetilmesi için yönetilen bulut hizmetleri sunuyoruz.
Sunucusuz bir ortamda bulut ve ortamlar arasındaki olaylar, zamanlamalar, http istekleri gibi tetikleyicilere yanıt veren yeni uygulamaları ve uzantıları oluşturmayı mümkün kılan, bununla birlikte tanımlanan tetikleyicilere yanıt olarak ek iş mantığı dağıtan fonksiyonlar sağlıyoruz.
Çoğu zaman yalnızca tek bir çağrı aldıkları için kısa bir süre çalışan bu fonksiyonlar için, sadece çalıştıkları süre için ödeme yapılması sayesinde düşük maliyetli bir çözümden yararlanmanıza olanak tanıyoruz.
Sunucusuz ortam aynı zamanda daha az karmaşıklık, bununla birlikte operasyonlar için harcanan zamanın ve altyapıya olan bağımlılığın azalması anlamına geldiği için Bulut ERP ile süreçlerinizi kolaylaştıran faydalar sunuyoruz.
Altyapının otomatik olarak ölçeklendirilmesi, yönetilmesi ve çalıştırılmasını mümkün kılarak geliştiriciler üzerindeki iş yükünü hafifletiyoruz. Bu sayede geliştiricilere uygulama mantığına odaklanmaları için zaman ve iş tasarrufu sağlayarak yardımcı oluyoruz.
SAP Cloud Platform Kurumsal Mesajlaşma ve SAP S/4HANA gibi diğer SAP çözümlerimizle birlikte kullanım alanlarını geliştirerek kullanıcılara esneklik sağlıyor ve müşterilerimize daha fazla fayda sağlamak üzere Bulut ERP için yeni etkinlik kaynakları planlamaya devam ediyoruz.

Felece Teknoloji danışmanlığında SAP Bulut ERP çözümleriyle

  • Hızlı kurulan ve otomatik ölçeklendirilen, düşük bağlantılı (loosely coupled) atomik mantık kodları ile mikro-servisler geliştirin.
  • Binlerce sensörden toplanan verileri buluta taşımak, dönüştürmek ve depolamak için fonksiyonları otomatik olarak devreye alın. IoT/Büyük Veri senaryolarınızı destekleyin.
  • Duyarlı, olaya dayalı uygulamaları etkinleştirin. Verileri doğrulamak, dosyaları işlemek ve bildirimler göndermek için bulut platformundaki olayları ve harici olayları öğrenmenizi ve yanıtlamanızı sağlayacak fonksiyonlardan faydalanın.
  • Raporlama ve temizleme gibi yinelenen işleri planlamak için zamana dayalı tetikleyiciler oluşturarak süreçlerinizi hızlandırın.
  • Bulut ERP’yi SAP Cloud Platform Kurumsal Mesajlaşma ile birlikte kullanarak sistemler ve karma ortamlardaki uygulamalardan gelen olaylarınızı kolayca taşıyın.
  • SAP S/4HANA’dan olay gönderin ve Bulut ERP’ye kurulmuş uygulamalarınızdaki fonksiyonları tetikleyin.