Belirli bir ölçeğin üzerindeki şirketler için yasal olarak zorunlu hale gelen e-Fatura için mevcut sistem ve iş akışınızla entegre, kapsamlı bir çözüm sunuyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleriyle entegre olarak çalışan e-Fatura çözümümüzle bu alandaki süreçlerinizin sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor; aynı zamanda MM, SD ve FI gibi farklı SAP çözümleriyle uyumlu bir sisteme sahip olmanızı sağlıyoruz. e-Fatura gibi finansal süreçlerinizi dijital ortama taşıyan e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye gibi uygulamalarla tümleşik bir çözümü hizmetinize sunarak dijital dönüşüm yolculuğunuzun finansal akışınızda da kendini göstermesi için gerekli zemini hazırlıyoruz.