Günümüzde işlerin verilerle yönetildiği dünyada bu verilerin kontrolü ve yönetimi gittikçe karmaşık bir hâl alıyor. Felece Teknoloji Ana Veri Yönetimi Çözümü (VMDM) ile ana veri yönetimine yeni bir soluk katıyoruz. Verilerinizi çok yönlü ve bütünsel bir bakış açısı ile yönetebilmenizi sağlıyor, böylece doğru hedeflere daha az efor ile ulaşmanıza olanak tanıyoruz.

Tüm sektörler için uygulanabilir bir çözüm olan VMDM Ana Veri Yönetimi Çözümümüz ile her işletmenin en önemli girdi kaynağı olan master data yönetimini kolaylaştırıyoruz. Ana verilerin oluşturulması ve değiştirilmesinde doğru işlemlerin yapıldığından emin olmanızı sağlıyor, bununla birlikte verinin takibi ve izlenebilirliği noktasında sizlere yardımcı oluyoruz.

Verileriniz üzerinde tam bir hakimiyet kurmanızı sağlayan VMDM sayesinde ana verilerin oluşumunu ve değiştirilmesini bir onay mekanizmasına bağlıyoruz. İlgili bilgileri önceden tanımlanmış kişilere iletiyor, bu kişilerin onayları olmadan ana verilerin sistemde kullanılabilir bir şekilde görünmemesi için gerekli prosedürleri aktif hale getiriyoruz. SAP Fiori tabanlı olarak geliştirdiğimiz Ana Veri Yönetimi Çözümü VMDM ile sistemdeki verilerin kontrollü bir şekilde işlenmesini sağlıyor, böylece sistemde aynı verinin tekrar etmesine izin vermiyoruz. Bu yapı, VMDM erişimini mobil cihazlar üzerinden de sağlayabilmeniz anlamına geliyor.

SAP kullanıcısı işletmelerin, kullandıkları modül ne olursa olsun faydalanabilecekleri bir uygulama olan VMDM, HTML tabanlı yapısı ve kolay kullanımlı ara yüzü sayesinde yalnızca verilerinizin yönetiminde kolaylık sağlamıyor, aynı zamanda öğrenme ve kullanım süreleri açısından da zaman tasarrufu elde etmenize olanak tanıyor.