images

10 Mar 2021

Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya'nın ICT Medıa Dergisi Röportajı

Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya:

“ERP programlarının en büyük katkısı, sunduğu yeniliklerle birçok süreci birbirine entegre hale getirip kaliteyi standartlaştırabilmesidir. ERP sistemi işletmelerin bütünleştirilmiş bilgiye ulaşılması ve kaynakların etkin şekilde kullanılmasına yardımcı olurken az kaynakla, daha çok katma değer yaratmalarını sağlamaktadır.”

 

Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, pandemiyle birlikte dijital dönüşüm konusunda farkındalığın arttığına dikkat çekti. Küresel salgın sürecinde büyük ölçüde değişen etkiler sebebiyle işletmelerin iş süreçlerini  baştan yapılandırdığını belirten Kaya, “Dijital platform tabanlı iş modellerini başarıyla uygulayan, dijitalleşmeyi benimsemiş şirketler bu sürece kolay uyum sağlarken, yeterli hazırlığı bulunmayan şirketler daha geride kaldı. Dolayısıyla pandemi, dijitalleşmenin ne kadar kritik öneme sahip olduğunu tüm alanlarda göstererek işletmelerin, bu alanda somut adımlar atmaları için hızlandırıcı bir etki yarattı. Rekabetin her geçen gün arttığı bir dünyada şirketlerin fark yaratması, karlılığını artırabilmesi, ürün ve hizmetlerine yenilik getirebilmesi adına şirketler için dijital dönüşüm pandemi öncesi dönemden çok daha önemli hale geldi. Lojistikten finansmana, müşteri ilişkileri yönetiminden e-ticarete birçok noktada uçtan uca süreçlerini daha verimli ve esnek bir şekilde yönetebilmek ve raporlayabilmek için şirketler bu dönüşüme ayak uyduruyor. Doğru uygulanan dönüşüm analizleriyle işletmeler geleceğe daha kolay ve daha hızlı bir şekilde uyum sağlayıp, rekabette birkaç adım öne geçebiliyorlar” diye konuştu.

 

Oğuz Kaya, yoğun rekabet ortamında şirketlerin, pazar payını artırmak ve potansiyelini keşfetmek için doğru teknoloji yatırımları yapmak istediklerini kaydetti. Şirketlerin global ve lokal trendleri kaçırmadan iyi planlanmış bir dijital dönüşüm stratejisine sahip olmasının önemini vurgulayan Kaya şöyle dedi: “Standart ürün ve hizmetler yerine sonuç odaklı ve esnek iş modelleri kurgulamak, bu yatırımı doğru yerde ve doğru bütçeyle sağlamak şirketler için önemli bir adım. Felece olarak müşterilerimizin ihtiyacına yönelik inovatif çözümler üretirken, en hızlı şekilde yanıt verebilmek adına alt yapımızı iyileştirdiğimiz ve geliştirmeye odakladık. 2020 yılı bizim için altyapımızı iyileştirirken, iş süreçlerimizi dijital platformlara taşıyıp yönetmek için fırsat bulduğumuz verimli bir yıl oldu. Satış süreçleri, finansal yönetim, destek yönetim sistemleri, raporlama gibi birçok konuda dönüşümlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle pandeminin getirdiği uzaktan çalışma ve yönetim şekillerinin de sisteme adapte olması için sürekli bir dönüşüm içerisinde olmak gerekiyor. İnsan deneyimini merkezde tuttuğumuz bu dönüşümde, sürdürülebilir müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Bu da süreçlerimizi sürekli iyileştirme ve güncel tutma zorunluluğunu getiriyor. Alanında sektörel bilgi birikimine sahip uzman danışmanlarla çalışıyoruz. Sürekli gelişim halinde olmamız, değişen ve yenilenen teknolojileri ve trendleri eş zamanlı olarak müşterilerimize de sunabilmemizi sağlıyor. Bunun entegrasyonunu sağlayabilmemizin, çok uzun yıllara dayanan deneyimimiz olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlarla birlikte, müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarına değer katarken, Ar-Ge faaliyetlerimizi güçlendirmek ve sektörel bilgi birikimimizi ürünleştirmek adına İstanbul’dan sonra Eskişehir Teknopark’ta da bir ofis açtık. Bu ofiste genç yazılımcı ve mühendislere de fırsat vereceğiz. Ocak ayında faaliyete geçen Londra ofisimizle de ürün ve hizmetlerimizi globale taşıyor olacağız.”

 

Şirketler dijitalleşme süreçlerinde genellikle kurumsal kaynak planlama (ERP) programları kullanıyorlar. Kaya, şirket olarak söz konusu programlarla karşıladıkları ihtiyaçlar hakkında da şunları söyledi: “Şirketlerin iş süreçlerini dijital platformlarda yönetebilmeleri adına tüm dünya tarafından tercih edilen kurumsal çözüm SAP ERP yeni adıyla SAP S/4HANA ile finansaldan lojistiğe tüm süreçleri tek bir platformda yönetebiliyoruz. SAP C/4HANA (Customer Experience) ile  müşterilerimize B2B ve B2C kanallarına dokunabilen, entegre bir şekilde tüm satış, servis, pazarlama ve e-ticaret süreçlerini yönetebilecekleri bir platform sunuyoruz. SAP bu anlamda Forester ve Gartner raporlarında alanında lider birçok çözümü bünyesine katıyor. Son zamanlarda Hybris, Core Systems, Callidius ve Emarsys gibi birçok satın almalarla bu anlamdaki gücünü daha da artırmış durumda. Bu teknolojik çözümlerin kullanılıyor olması şirketler için öncelikle hız, kolaylık, güvenlik, yüksek kontrol imkanı ve esneklik gibi hareket avantajları kazandırıyor. Tüm bu yetenekleri bütün iş süreçlerine entegre edebilmek yani süreçleri dijital ortamlarda yönetebilir olmak; rekabette öne geçme fırsatı sağlıyor. Dijital dönüşümün doğru kullanımı ve yönetimi sürdürülebilirlik konusunda da kurumları güçlendiriyor.”

 

Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, kurumsal kaynak planlama programlarının iş yapış süreçlerine sağladığı kolaylık ve katkılarla ilgili olarak ise şunları söyledi: “ERP programları ile şirketler tüm ana faaliyetlerini satış, dağıtım, malzeme yönetimi, insan kaynakları gibi uçtan uca ve birbiriyle uyum içinde yönetebilmektedir. ERP programlarının en büyük katkısı, sunduğu yeniliklerle birçok süreci birbirine entegre hale getirip kaliteyi standartlaştırabilmesidir. ERP sistemi işletmelerin bütünleştirilmiş bilgiye ulaşılması ve kaynakların etkin şekilde kullanılmasına yardımcı olurken az kaynakla, daha çok katma değer yaratmalarını sağlamaktadır.”

 

 

Kaya’nın 5G, IoT ve Endüstri 4.0 alanında yaşanan gelişmeler ve teknolojik yeniliklerin iş yapış süreçlerini etkileriyle ilgili değerlendirmesi ise şöyle: “Veri boyutlarının önemi hem günlük hayatımızda hem de kurumsal süreçlerimizde her geçen gün katlanarak artıyor. Verilere hızlı ulaşım kadar onları anlamlandırmak da kurumlar için hayati önem taşıyor. Kurumsal süreç yönetiminde ise mobil erişimin yeri ve önemi çok büyük. 5G teknolojisi ile performanslı bir şekilde tüm süreçlerin mobilde erişebilerek gerçek zamanlı yönetilmesine ciddi katkı sağlayabilirsiniz. Tüm süreçlerin dijitalleşmesiyle nesnelerin de birbirleriyle arasında etkin bir iletişim ağı kurması gerekiyor. Örneğin arıza veren bir cihaz için ilgili servis noktalarından servis kaydı IoT ile hızlı ve kolay şekilde oluşturulabiliyor. Nesnelerin birbirleriyle olan bağlantısı sayesinde artık evler, ofisler ve daha birçok platform tek merkezden yönetilebiliyor.”